MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SİPARİŞ-SÖZLEŞME ÖN BİLGİLENDİRMELERİ

www.masalpatisseria.com elektronik ticaret sitemize vermekte olduğunuz sipariş için Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) yapmanız söz konusudur. Masal Patisseria, Atalar Apartmanı, Zübeyde Hanım Bulvarı no:24/c, Şehit Kamil, Gaziantep adresinde faaliyet göstermektedir. İletişim bilgilerimiz şöyledir: Telefon: 0531 768 7167, E-posta: info@masalpatisseria.com, Web sitesi: masalpatisseria.com.

Bundan böyle “Patisseria” olarak ifade edeceğimiz sitemizden sipariş konusu mal/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) siz değerli Müşterimiz tarafından satın alınması ve böylece sipariş-Sözleşme’nin yapılması ile ilgili teknik aşama-adımlar, keza bilgi girişleriniz sırasındaki hataların belirlenmesine-düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar, sitemizdeki ilgili sayfalarda (karşınıza çıkan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapma imkanı verilerek) belirtilmiştir. Patisseria’da siparişinizle ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem düzeltilerek devam edilebilmekte olup ödeme bilgilerinizi girerken oluşabilecek hataları aynı şekilde gidermeniz mümkündür. Ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz bilgi girişi hataları için siparişinizin teslim edileceği ilgili pastane ile irtibata geçebilirsiniz.

Türkiye dışına ürün satışımız bulunmamaktadır. Teslimatı yapacak kargo firmasının bulunduğunuz yerde şubesi olmadığı takdirde Ürün’ün kargo firmasının bildireceğimiz yakın bir diğer şubesinden teslim alınması gerekmektedir.

MÜŞTERİ SÖZLEŞMEYİ ONAYLADIĞINDA, SİPARİŞ VERDİĞİ ÜRÜNLERİN BU SAYFADE BELİRTİLEN BEDELİ VE MASRAFLARI SEÇTİĞİ ÖDEME YÖNTEMİ İLE TARAFINDAN TAHSİL OLUNUR.

Müşteri, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur: a) Müşteri’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Müşteri siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) b) Çikolata, unlu mamuller vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar c) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar e) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, yiyecek-içecek tedariki f) Cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler g) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Müşteri’nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde ürün, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Müşteri sorumlu olup bu sebeple Ürün’e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapma hakkımız vardır.

Cayma halinde ilgili Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri Müşteri’ye ait olmak üzere yukarıdaki adrese gönderilmesi zorunludur. Bununla birlikte anlaşmalı kargo firmamız Aras Kargo’nun veya işletmemizin (Müşteri’ye Ürün teslimatını yapmış veya bir başka yakın) şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi de mümkündür.

Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, mektup, elektronik posta, telefon gibi araçlar ile yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra Ürün’ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün’lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Müşteri cayma hakkını kaybeder.

Yukarıdaki belirtilen gereklerin Müşteri tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydıyla, cayma bildiriminin Patisseria’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün teslim masrafları, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Müşteri’ye iade edilir. Ancak, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (Müşterinin istifade ettiği) Patisseria ücretsiz kargo (teslim) kampanyası ve/veya indirim kampanyası (bedelsiz, diğer değişle hediye ürün alabilme de bu anlamdadır, 3 al 2 öde gibi) asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve indirim tutarının (keza bedelsiz ürünün bedelinin) tamamı Müşteriye iade edilecek tutardan mahsup edilerek Müşteri’den alınır (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir); Müşterinin alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa tamamı iptal olunur, Müşteri tarafından alışverişte sanal/fiziki hediye çeki kullanımı yapılmış ve cayma hakkı sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılmış ise, hediye çeki kullanımına ilişkin bedel iade edilecek ürün bedelinden mahsup edilerek geri alınır.

Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. Patisseria’nın, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Müşteri’den, tarafınca sitemizde kazanılmış ve/veya Ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb. nin parasal değerleri için de geçerli tahsil-mahsup hakları dahil akdi ve kanuni hak-yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır.

İNTERNET SİTESİ’nde işlem güvenliği, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve ticari elektronik iletişimler ile ilgili hususlarda Patisseria ve Müşteri için geçerli cari kurallar-şartlar aşağıda bilginize sunulmuştur. Müşteri dilediği her zaman bu konularda belirtilen iletişim araçları ile Patisseria’ya ulaşarak danışabilir.

SATICI:

Unvanı:

Masal Patisseria

Adres:

Atalar Apartmanı, Zübeyde Hanım Bulvarı no:24/c, Şehit Kamil, Gaziantep

Telefon:

0531 768 7167

E-Posta:

info@masalpatisseria.com

Web sitesi:

masalpatisseria.com